Nieuws

24 november, 1 december, 8 december en 15 december. Telkens van 9u tot 12.30u.

De verschillende stromingen binnen het systeemdenken van o.a Minuchin, Bateson.. en het contextueel gedachtegoed van Nagy hebben veel gelijkenissen en ook verschillen. Ze  hebben allemaal bijgedragen tot de ontwikkeling van een kijk op het werken met gezinnen. Het systeemdenken helpt ons om structuren, communicatiepatronen, narratieven in systemen te begrijpen. Het contextueel gedachtegoed tracht de relationele werkelijkheid te vatten vanuit de relationele ethiek; hoe fair is het tussen mensen en tussen generaties. De integratie van deze 2 stromingen  geeft een stevige basis om aan de slag te gaan in de praktijk als contextbegeleider, counselor of gezinsbegeleider.

Value exist in its application

Naast de theorie is het de bedoeling om via aangereikte praktijkvoorbeelden samen uit te zoeken hoe de toepassingen kunnen zijn afhankelijk van de aard van je cliënten en hun bezorgheden, de aard van de organisatie, het mandaat dat je hebt..

Covid 19 heeft een ernstige impact op ons dagelijks leven en ook op onze relaties. Waar opvoeden voordien al een hele klus was, is het nu, in tijden van corona een helse opdracht voor vele ouders. Geweldloos verzet kan een manier zijn voor ouders om escalaties te verminderen en toch enige structuur aan te houden. Bijzondere omstandigheden vragen een bijzondere aanpak.

De zoomsessie is 3u; een deel is wat een theoretisch kader over geweldloos verzet in opvoeding gekoppeld aan de huidige crisis en daarnaast is er ruimte voor concrete vragen vanuit de praktijk.

Donderdag 26/11 van 9.30u tot 12.30u voor hulpverleners die met gezinnen werken

12 Januari, 19 Januari, 26 Januari en 2 Februari. Telkens van 9u tot 12.30u.

De verschillende stromingen binnen het systeemdenken van o.a Minuchin, Bateson.. en het contextueel gedachtegoed van Nagy hebben veel gelijkenissen en ook verschillen. Ze  hebben allemaal bijgedragen tot de ontwikkeling van een kijk op het werken met gezinnen. Het systeemdenken helpt ons om structuren, communicatiepatronen, narratieven in systemen te begrijpen. Het contextueel gedachtegoed tracht de relationele werkelijkheid te vatten vanuit de relationele ethiek; hoe fair is het tussen mensen en tussen generaties. De integratie van deze 2 stromingen  geeft een stevige basis om aan de slag te gaan in de praktijk als contextbegeleider, counselor of gezinsbegeleider.

Value exist in its application

Naast de theorie is het de bedoeling om via aangereikte praktijkvoorbeelden samen uit te zoeken hoe de toepassingen kunnen zijn afhankelijk van de aard van je cliënten en hun bezorgheden, de aard van de organisatie, het mandaat dat je hebt..

 January 8, 2021 10:00 am – 4:00 pm, January 22, 2021 10:00 am – 4:00 pm, February 5, 2021 10:00 am – 4:00 pm, February 26, 2021 10:00 am – 4:00 pm

De eerste gesloten groep die een combo maakt van training en overnachting op 19 & 20 maart 2021. Misschien ook een idee voor jou of je team, neem gerust contact.

  • Combo van training en overnachting mogelijk zowel voor vast aanbod als voor aanbod op maat van je team.

  • De vormingen gaan door op een fantastische locatie met alle comfort, midden in het groene hart van het Pajottenland; proeftuinen Pamel een initiatief met een sociale werkplaats en bio innovatie landbouw.

  • " De leerkracht maakt het verschil" Op 18 oktober is er een introductie geweldloos verzet en nieuwe autoriteit in opvoeding voor de leerkrachten van het Lyceum in Aalst.

  • 2020…. Prof Iván Böszörményi-Nagy werd 100 jaar geleden geboren in Hongarije en we vieren feest! Het was de bedoeling deze verjaardag te vieren met een congres in Budapest.
    Door de coronacrisis is dit uitgesteld tot 13-15 oktober 2021.

INSPIRATIE & ERVARING – SABINE BOGAERT

Het contextueel gedachtegoed en geweldloos verzet in opvoeding…..mijn eigen kleur als maatschappelijk werker.

 Inspiratiebron in mijn dagelijkse praktijk met gezinnen en in het vormingsaanbod voor hulpverleners

 

Het contextueel gedachtegoed van Prof Iván Böszörményi-Nagy is een relationeel ethische kijk op de werkelijkheid tussen mensen, tussen generaties. Hoe fair is het tussen mensen? Wat doet onrecht met onze relaties? Hoe kunnen we naast erkennen van lasten, ook verantwoordelijkheid opnemen voor ons eigen handelen? Hoe kunnen we de balansen tussen ons en de andere in beweging brengen? Martin Buber, filosoof was hierin voor Nagy een belangrijke inspiratiebron met zijn  mensbeeld dat wij als persoon verbonden zijn met belangrijke anderen in het verleden, het heden en de toekomst. Zelf ben opgeleid binnen de contextuele leerschool Leren over Leven in Antwerpen als systemisch-contextueel gezinstherapeut.

Geweldloos verzet in opvoeding ontwikkeld door Prof Haim Omer en zijn team geeft handvaten aan ouders om verankerd te blijven binnen in hun opvoedingstaak. Al meer dan 20 jaar doen zij klinisch werk met gezinnen en tevens onderzoek naar de effecten van een opvoeding zonder geweld. Hoe kan je de-escaleren? Hoe ben je aanwezig in het leven van je kind? Hoe blijf je verankerd als ouder als het stormt in je gezin? Hoe blijf je als ouders een team vormen als je dreigt uiteen gespeeld te worden? Mahatma Gandi was hierin voor Haim Omer een belangrijke inspiratiebron met zijn verzetacties tegen de onderdrukking van de Britse bezetting in Indië. Zelf ben opgeleid als therapeut geweldloos verzet (NVR therapeut)in de NVR school van prof Haim Omer in Tel Aviv.