Nieuws

Vele mensen worden ernstig en langdurig ziek, ik ben één van hen. Begin 2019 kreeg ik darmkanker met uitzaaiingen. Na een operatie en chemotherapie ben ik ( voorlopig) genezen .

Als contextueel therapeut probeer je de werkelijkheid te vatten door ze te orderen in 5 dimensies. Feiten, psychologie, interactie, relationele ethiek en de ontische dimensie. Deze ordening heeft mij geholpen in mijn ziekteproces. Ik heb ervaren hoe “het feit”  ziek zijn, een psychologische impact heeft, zich vertaalt in interactie met anderen, hoe balansen tussen mensen en generaties in beweging komen en hoe ziek zijn een andere kijk op leven geeft. Het contextuele gedachtegoed heeft tot doel zich af te bakenen in dialoog en actie te ondernemen om meer vrijheid te verwerven. Ook mijn training van geweldloos verzet is welkom geweest om te focussen op de zaken waar ik controle over had en geen energie te verspillen in dingen die buiten mijn controle vielen.

Ik wil jullie graag deelgenoot maken van mijn ervaringen en inzichten als patient, systemisch contextueel therapeut en therapeut geweldloos verzet en kijk er naar uit de dans van de 5 dimensies met jullie aan te gaan.

TPC Antwerpen van 10u tot 16u

Vele mensen worden ernstig en langdurig ziek, ik ben één van hen. Begin 2019 kreeg ik darmkanker met uitzaaiingen. Na een operatie en chemotherapie ben ik ( voorlopig) genezen .

Als contextueel therapeut probeer je de werkelijkheid te vatten door ze te orderen in 5 dimensies. Feiten, psychologie, interactie, relationele ethiek en de ontische dimensie. Deze ordening heeft mij geholpen in mijn ziekteproces. Ik heb ervaren hoe “het feit”  ziek zijn, een psychologische impact heeft, zich vertaalt in interactie met anderen, hoe balansen tussen mensen en generaties in beweging komen en hoe ziek zijn een andere kijk op leven geeft. Het contextuele gedachtegoed heeft tot doel zich af te bakenen in dialoog en actie te ondernemen om meer vrijheid te verwerven. Ook mijn training van geweldloos verzet is welkom geweest om te focussen op de zaken waar ik controle over had en geen energie te verspillen in dingen die buiten mijn controle vielen.

Ik wil jullie graag deelgenoot maken van mijn ervaringen en inzichten als patient, systemisch contextueel therapeut en therapeut geweldloos verzet en kijk er naar uit de dans van de 5 dimensies met jullie aan te gaan.

Clemenspoort Gent van 10u tot 16u

‘Familie is een schatkist waarin jouw ik besloten ligt.’ ( Kader Abdollah, Perzisch-Nederlandse schrijver ).

Als gezinstherapeut werkzaam in CGG Brussel is cultuur-sensitief werken voor mij een evidentie. Ook mijn  privé – leven is een smeltkroes van diversiteit. Vanuit een systemische contextuele kijk gaan we op zoek op welke manier je cultuur sensitief kan werken en hoe diversiteit een verrijking kan zijn voor cliënt en hulpverlener.

Clemenspoort Gent van 10u tot 16u

21 mei, 4 juni, 11 juni & 18 juni. Telkens van 10u tot 16u.

De integratie van het systeemdenken en contextueel gedachtegoed  geeft een stevige basis om aan de slag te gaan in de praktijk als contextbegeleider, counselor of gezinsbegeleider.

Het systeemdenken helpt ons om structuren, communicatiepatronen, narratieven in systemen te begrijpen. Het contextueel gedachtegoed tracht de relationele werkelijkheid te vatten vanuit de relationele ethiek; hoe fair is het tussen mensen en tussen generaties.

De verschillende stromingen binnen het systeemdenken van o.a Minuchin, Bateson.. en het contextueel gedachtegoed van Nagy hebben veel gelijkenissen en ook verschillen. Ze  hebben allemaal bijgedragen tot de ontwikkeling van een kijk op het werken met gezinnen. 

Value exists in its application

Naast de theorie is het de bedoeling om via aangereikte praktijkvoorbeelden samen uit te zoeken hoe de toepassingen kunnen zijn afhankelijk van de aard van je cliënten en hun bezorgheden, de aard van de organisatie, het mandaat dat je hebt..

Dit is een verdieping van het systeemdenken en contextueel gedachtegoed. De klemtoon ligt op oefenen van technieken en basishoudingen die passend zijn in het werken met gezinnen. Oefenen van meerzijdige partijdigheid, verbindende en circulaire vragen stellen, ontwikkelen van awarness rond innerlijke dialoog, omgaan met weerstand, verhelderen hulpvraag…. De deelnemers kunnen zelf ook input geven over wat zij willen oefenen.

TPC Antwerpen van 10u tot 16u

Value exists in its application

De eerste gesloten groep die een combo maakt van training en overnachting op 19 & 20 maart 2021. Misschien ook een idee voor jou of je team, neem gerust contact.

  • Combo van training en overnachting mogelijk zowel voor vast aanbod als voor aanbod op maat van je team.

  • De vormingen gaan door op een fantastische locatie met alle comfort, midden in het groene hart van het Pajottenland; proeftuinen Pamel een initiatief met een sociale werkplaats en bio innovatie landbouw.

  • 2020…. Prof Iván Böszörményi-Nagy werd 100 jaar geleden geboren in Hongarije en we vieren feest! Het was de bedoeling deze verjaardag te vieren met een congres in Budapest.
    Door de coronacrisis is dit uitgesteld tot 13-15 oktober 2021.

INSPIRATIE & ERVARING – SABINE BOGAERT

Het contextueel gedachtegoed en geweldloos verzet in opvoeding…..mijn eigen kleur als maatschappelijk werker.

 Inspiratiebron in mijn dagelijkse praktijk met gezinnen en in het vormingsaanbod voor hulpverleners

 

Het contextueel gedachtegoed van Prof Iván Böszörményi-Nagy is een relationeel ethische kijk op de werkelijkheid tussen mensen, tussen generaties. Hoe fair is het tussen mensen? Wat doet onrecht met onze relaties? Hoe kunnen we naast erkennen van lasten, ook verantwoordelijkheid opnemen voor ons eigen handelen? Hoe kunnen we de balansen tussen ons en de andere in beweging brengen? Martin Buber, filosoof was hierin voor Nagy een belangrijke inspiratiebron met zijn  mensbeeld dat wij als persoon verbonden zijn met belangrijke anderen in het verleden, het heden en de toekomst. Zelf ben opgeleid binnen de contextuele leerschool Leren over Leven in Antwerpen als systemisch-contextueel gezinstherapeut.

Geweldloos verzet in opvoeding ontwikkeld door Prof Haim Omer en zijn team geeft handvaten aan ouders om verankerd te blijven binnen in hun opvoedingstaak. Al meer dan 20 jaar doen zij klinisch werk met gezinnen en tevens onderzoek naar de effecten van een opvoeding zonder geweld. Hoe kan je de-escaleren? Hoe ben je aanwezig in het leven van je kind? Hoe blijf je verankerd als ouder als het stormt in je gezin? Hoe blijf je als ouders een team vormen als je dreigt uiteen gespeeld te worden? Mahatma Gandi was hierin voor Haim Omer een belangrijke inspiratiebron met zijn verzetacties tegen de onderdrukking van de Britse bezetting in Indië. Zelf ben opgeleid als therapeut geweldloos verzet (NVR therapeut)in de NVR school van prof Haim Omer in Tel Aviv.